June 15th, 2009

zrajm headshot

(no subject)

Har klingonerat fardigt for dagen. Laaang radiointerju med frilansig journalist som hoppas satta ihop och salja ett program avnaslag. Egoboost! :)